No heu entrat (Inicia la sessió)

Projectes de Defensors del ciutadà o síndics municipals

Totes les experiències analitzades en aquest àmbit de defensors institucionals tenen com a objectiu bàsic resoldre conflictes específics. La seva principal actuació és reactiva, és a dir, es dóna el conflicte, l’analitzen i, si és el cas, intenten solucionar-lo arribant a un acord mitjançant tècniques de GAC, o en fan la recomanació o denúncia pertinent. Les experiències tenen graus de desenvolupament diferenciats però es caracteritzen pel fet que no només s’han mantingut, sinó que s’han expandit i s’han encaminat a actuar també de manera preventiva.
Feu clic en l'enllaç Fitxa_projecte_de_GAC_Defensors_o_sindics_municipals.pdf per veure el fitxer.