No heu entrat (Inicia la sessió)

Taula de Joves de La Selva


Taula de Joves de la comarca de La Selva.

*Aquest proposta es va presentar com a projecte final del Diploma de Postgrau d'un alumne de l'edició 2008-2009.

En els darrers anys, la comarca de la Selva experimentava un creixement dels processos participatius municipals i comarcals. Es plantejava la necessitat d'establir una estratègia comarcal comuna per al desenvolupament d'aquests processos entre les institucions públiques.

Davant d’aquesta situació, el Consell Comarcal de la Selva es proposà un seguit d’objectius de caràcter estratègic com, per exemple, l’elaboració d’un Pla Comarcal de participació amb uns objectius comuns per a totes les àrees en relació a la participació ciutadana i a la prevenció i la resolució alternativa de conflictes.

El 2008, es desenvolupa el projecte de la Taula de Joves com a procés participatiu i de prevenció i gestió alternativa de conflictes (GAC), dels Plans Locals i Comarcal de Joventut.

Feu clic en l'enllaç Fitxa_projecte_de_GAC_Taula_de_Joves_de_La_Selva.pdf per veure el fitxer.